[mota]Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Điếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặt tiền 3.6m, Diện tích 85m2. Giá cho thuê 60 Triệu/Tháng (có thương lượng) [/mota]

[hot] [/hot]
[giabds] 60 Triệu/Tháng [/giabds]
[maso] MS: 1414 [/maso]
[vitri] Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [/vitri]
[mattien] 4 (m) [/mattien]
[sotang] 1 (tầng) [/sotang]
[dientich] 40 (m2) [/dientich]
[anh]
[/anh]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.001129876997!2d105.84468441440738!3d21.032640793022896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe0bbe1cef%3A0xe6dbd67de2c739c!2zSMOgbmcgxJBp4bq_dSwgSG_DoG4gS2nhur9tLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608168207326!5m2!1svi!2s[/bando]