[mota]Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặt tiền 5m, Diện tích 70m2. Giá cho thuê 39 triệu/tháng (có thương lượng)[/mota]

[hot] [/hot]
[giabds] 39 Triệu/tháng [/giabds]
[maso] MS: 2458 [/maso]
[vitri] Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [/vitri]
[mattien] 5 (m) [/mattien]
[sotang] 1 (tầng) [/sotang]
[dientich] 70 (m2) [/dientich]
[anh]
[/anh]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.992977377303!2d105.84777001440742!3d21.032966993011804!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe4d004a15%3A0xa14562229f6d93a!2zSMOgbmcgUXXhuqF0LCBIw6BuZyBHYWksIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608168476163!5m2!1svi!2s[/bando]