[dientich]50 (m2)[/dientich]

[mota]Cần bán gấp nhà mặt phố Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Diện tích 50m2 x 2 tầng, sổ đỏ chính chủ. Công năng sử dụng kinh doanh tốt hoặc cho thuê giá cao, có thể thừa kế hợp đồng với khách đang thuê. Giá bán: 15.3 tỷ (chỉ tiếp người thiện chí mua)[/mota]
[maso] MS: 13871[/maso] 
[giabds] 15 tỷ 300 triệu [/giabds] 
[hot]   HOT   [/hot] 
[vitri] Quận Cầu Giấy, Hà Nội [/vitri] 
[mattien] 4 (m) [/mattien] 
[sotang] 2 (tầng) [/sotang] 

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9056167645394!2d105.78220731427024!3d21.03646218599424!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab4a7dfbbf8f%3A0x6bd26bbf1a171b07!2zMTkzIFh1w6JuIFRo4buneSwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1605774249598!5m2!1svi!2s[/bando]